Gjána Ganga - Jógamagazin

  • Jóga

A fény felé

A Jóga a mindennapi életben rendszer alapítója  Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhans Swami Maheshvarananda, aki rendszeresen meglátogatja tanítványait, hogy segítse őket a gyakolásban. Az alábbiakban  az interneten a közelmúltban közzétett idézetekből válogattunk. 

The antahkarana is man, buddhi, cita and ahankara – mind, intellect, consiousness and ego. These four we have to polish.

A belső tulajdonságok az elme, az intellektus, a tudat és az éntudat (ego).  Ezeket kell megtisztítanunk.

Without bhakti, there has been no-one, in any yuga who came to God. We come to God, to union only through prayers, meditation, and devotion.

Odaadó szeretet, bhakti nélkül  egyik világkorszakban sem akadt senki, aki eljutott volna az istenihez. Az egységhez csak az imákon, meditáción és odaadáson keresztül vezet út.

Inner and outer purity leads to divinity

A belső és külső tisztaság isteni tulajdonság kialakulásához vezet.

Since everything grows towards the light focus your concentration on the light of Atma.

Mivel minden a fény felé növekszik, irányítsd figyelmed az Önvaló fényére!

Those who run behind money are lost in the ocean of Maya (illusion). Love to all creatures without differences, is love to God.

Azok, akik a pénz után rohannak elvesztek a világ illúziójában. Minden teremtmény szeretete különbségtétel nélkül Isten szeretetét jelenti.

Positive karma purifies all the negative layers of prana which surround the soul, this is called sustainability, it means that it goes by itself.

A jó tettek megtisztítják a lelket övező energiák minden rétegét. Ezt hívják fenntarthatóságnak, mert magától történik.

So good karma, do it for yourself.

Jó tettek, tedd meg önmagadért.

Pin It