Jóga

Jóga (fél)maraton

joganap1 kicsiIntenzív jóga gyakorlás

Február 21-én intenzív jógagyakorlás helyszínévé vált a Ganga Baráti Kör debreceni központja. A résztvevők vasárnap reggel hat órától 11 óráig gyakoroltak a Jóga a mindennapi életben rendszer ajánlása szerint. A felkelő Nap a gyakorlóteremben találta a reggeli meditáció résztvevőit, akik a korai időpont nyugalmát kihasználva az önvizsgálati meditáció lépéseit gyakorolták. Hét órára még többen érkeztek, éppen maradt hely mindenki számára ahhoz, hogy elvégezze a Jóga a mindennapi életben rendszer első szintjének mindenki számára javasolt gyakorlatait. A vegetárius reggeli során a tejes tea és a szezámmagkrém jelentette a különlegességet. A reggeli után a rendszer alapítója, Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhans Swami Maheshwarananda legutóbbi vépi programjába kapcsolódtak be a résztvevők a Swamiji TV felvétele segítségével, majd a gyakorlati bemutató során sajátélményeiken keresztül érthették meg, hogy a rendszeres és módszer szerinti gyakorlás hogyan vezet valódi és tartós eredményekhez. A Ganga Baráti Kör oktatói tanácsokkal is ellátták a résztvevőket, akik saját gyakorlásukban és csoportjaikban kamatoztathatják a gyorsan eltelt délelőtti program tapasztalatait.  

joganap2 kicsiA képek a 11 óráig tartó műhelyfoglalkozáson készültek.

 

A fény felé

Kedves Olvasók!

A Jóga a mindennapi életben rendszer alapítója  Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhans Swami Maheshvarananda, aki rendszeresen meglátogatja tanítványait, hogy segítse őket a gyakolásban. Az alábbiakban  az interneten a közelmúltban közzétett idézetekből válogattunk. 

The antahkarana is man, buddhi, cita and ahankara – mind, intellect, consiousness and ego. These four we have to polish.

A belső tulajdonságok az elme, az intellektus, a tudat és az éntudat (ego).  Ezeket kell megtisztítanunk.

 

Without bhakti, there has been no-one, in any yuga who came to God. We come to God, to union only through prayers, meditation and devotion.

Odaadó szeretet, bhakti nélkül  egyik világkorszakban sem akadt senki, aki eljutott volna az istenihez. Az egységhez csak az imákon, meditáción és odaadáson keresztül vezet út.

 

Inner and outer purity leads to divinity

A belső és külső tisztaság isteni tulajdonság kialakulásához vezet.

 

Since everything grows towards the light focus your concentration on the light of Atma.

Mivel minden a fény felé növekszik, irányítsd figyelmed az Önvaló fényére!

 

lovetoallThose who run behind money are lost in the ocean of Maya (illusion). Love to all creatures without differences, is love to God.

Azok, akik a pénz után rohannak elvesztek a világ illúziójában. Minden teremtmény szeretete különbségtétel nélkül Isten szeretetét jelenti.

 

Positive karma purifies all the negative layers of prana which surround the soul, this is called sustainability, it means that it goes by itself.

A jó tettek megtisztítják a lelket övező energiák minden rétegét. Ezt hívják fenntarthatóságnak, mert magától történik.

 

So good karma, do it for yourself.

Jó tettek, tedd meg önmagadért.

A mester Debrecenben

 

kicsi1A Jóga a mindennapi életben rendszer® a jóga ősi tudását közvetíti világszerte. Alapító mestere, Vishwaguru Pramhans Swami Maheshwaranandaji október 25-én Debrecenben járt, hogy felavassa a rendszer debreceni áshramját és hét év elteltével azokkal a debreceni jógázókkal és bhaktákkal is találkozhasson, akik számára az utazás, az országos és nemzetközi programokon való részvétel nem lehetséges. 

swamiji kicsi

A mester esti szatszangjára zsúfolásig megtelt az áshram nagyobbik terme, az érdeklődők egy része az ablakon át követte az eseményeket. Vishwaguruji előadásában elmondta, hogy a valódi emberi tulajdonságokat elfedi a külső és belső tisztátalanság, a zavarodottság és a tudatlanság függönye. A sötétséget csak a szeretet és bölcsesség fénye távolíthatja el. Ez a jóga. Megbocsátással kell fordulnunk mindazok felé is, akikről úgy gondoljuk, hogy korábban megbántottak minket.  Az előadás után lehetőség nyílt a mesterrel való személyes találkozásokra majd hosszabb szünetre került sor. Az áshramban maradt résztvevők ez alatt spirituális dalokat énekeltek. Végül Vishwagurujival való kötetlen együttlét következett rövid mantra meditációval és közös énekléssel. Az áshram avatása során a mester meggyújtotta az oltáron levő mécsest, kifejezve ezzel az áldás és a tudás jelenlétét.

 

 

 

A jóga világossága

Kedves Olvasó!

bhakti-yoga

2014 decemberében Paramhansa Swami Maheshwarananda jógamester több előadást tartott Európában a Strilky asramban  és Indiában, Jaipurban is.  Ekkor hangzottak el az alábbi mondatok, amelyek a jóga lényegét tárják fel.  Ilyenkor a leírhatatlant próbálja körülírni a jógi, aki végigjárta az utat, elérte a célt és képes arra, hogy másoknak is irányt mutasson. 

A fény

A lélek körül úgy épül fel a sors, ahogyan egy hógolyó növekszik. Hogyan oldjuk ezt fel? Csak egy útja van. Az erős napfény lassan elolvasztja a havat. Ez az erős fény számunkra a mesterünk, Gurudév.  A tudás fénye eltávolítja a tudatlanság sötétségét és a lélek eggyé válik az egyetemes lélekkel.

Guru Nanak azt mondta. Elindultam, hogy megkeressem a rossz embereket. De nem találtam egyet sem. Hanem amikor magamban kerestem, megtaláltam. Mit jelent ez? Először az elménkben születik meg a negatív tulajdonság, mint egyfajta füst. Csak így tudunk másokat rossznak gondolni, másokra rosszat mondani. Amikor másokról rosszat mondasz, többszörösen áldozattá válsz. Rögtön elveszíted a saját energiádat, másrészt az általad okozott rossz visszatér hozzád.

Ne siess, szánj időt arra, hogy megtalált a mestereket. El fognak jönni hozzád. Elmehetsz minden mesterhez, járhatsz minden szatszangra. Bölcsességük nem árthat nekünk, csak a hasznunkra válik. De végül rá kell ébredned arra, melyikük lesz a szíved ura, a lelked vezetője, a tudatod fénye, az egység a kozmikus lélekkel. Akkor a mester, aki ismeri a valóságot és el is vezethet oda egy mantrát ad a tanítványnak. Ez a mantra lesz a tanítvány mindene, amelyet a mestertől kapott útmutatás alapján kell gyakorolnia.